Home
Home

We heten jullie hartelijk welkom op de website van vzw Matthijs!

Matthijs vzw biedt in een warme omgeving dagopvang aan kinderen en volwassenen met een beperking. Via creatieve en therapeutische activiteiten worden vaardigheden aangeleerd en wordt er een fijne dagbesteding georganiseerd door een enthousiast team medewerkers en vrijwilligers. Zo kan Matthijs een ondersteuning betekenen voor de kinderen en volwassenen die in hun eigen gezin opgroeien.  

Matthijs is erkend als multifunctioneel centrum voor minderjarigen (MFC) en als flexibel aanbod voor meerderjarigen (FAM) binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).